EarlyBird-school

EarlyBird-school ***

Vandaag heeft de laatste visitatie van Early Bird plaatsgevonden en daardoor is De Nieuwe Weg officieel erkend als een EarlyBird-school met 3 sterren. Dit houdt in dat de school een officieel keurmerk heeft gekregen voor het geven van Engels als Tweede taal. In heel Nederland zijn er na vandaag 53 scholen die dit keurmerk hebben. Wij zijn heel trots dat wij dit hebben behaald!

De afgelopen jaren is hard naar deze beoordeling toegewerkt. Er wordt in elke groep minimaal 60 minuten Engels per week gegeven, er zijn Engelse Corners, de bovenbouwgroepen krijgen meerdere vakken in de Engelse taal en er worden Engelse activiteiten georganiseerd binnen de school.

Het is een traject waar we als team volledig voor zijn gegaan en daarom erg blij zijn dat het ons is gelukt. Er volgt nog een feestelijk moment, met onthulling van het keurmerk, om te vieren dat De Nieuwe Weg vanaf nu een EarlyBird-school is.