Groep 6

Groep 6

Groep 6 is een leuk jaar, want dit jaar komen nieuwe vakken aan bod zoals topografie en
documentatie. Om u een indruk te geven wat er in groep 6 gebeurt, ziet u
hieronder een klein overzicht.

Taal en spelling

We werken in groep 6 met de methode “Taal Actief”. Bij deze methode wordt er
aan de hand van een verhaal taalvaardigheden aangeleerd. Voorbeelden van
taalvaardigheden zijn:
• zinsontleding
• gesprekvaardigheden
• verhaaltjes schrijven
• luisteropdrachten

Onze spellingmethode is gekoppeld aan de taalmethode, want aan de hand van de
verhalen uit de taalles komen er spellingcategorieën aan bod waar we tijdens de
spellinglessen mee verder gaan.

Lezen

In groep 6 wordt er veel aandacht besteed aan lezen. Het streven is dat er aan
het eind van het schooljaar alle kinderen AVI uit zijn. Dit doel willen we
bereiken door veel leesactiviteiten te laten plaatsvinden. Voorbeelden waarin
het leesaspect terug komt zijn:

• Lekker Lezen: Met dit vak wordt geprobeerd om het technisch lezen te
verbeteren.
• Boekbespreking en boekverslag
• “Lezen in Beeld”: teksten beoordelen en vragen maken over de teksten.

Rekenen

De methode die we hiervoor gebruiken is “Pluspunt”. Elke dag besteden we hier 1
uur aan. Onderdelen die nieuw zijn in groep 6 zijn:
• getallen onder de 10.000
• breuken

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde:

Voor het vak aardrijkskunde gebruiken we de nieuwe methode “Argus Clou”. Dit jaar zal in de topografie lessen de belangrijkste steden, wateren en provincies uit Nederland aan bod komen.

Geschiedenis

De geschiedenislessen spelen zich af rond de persoon Brandaan die
geïnteresseerd is in de geschiedenis. Via een tijdmachine komt hij steeds in
een andere tijdsperiode. De onderwerpen die in groep 6 aan bod komen zijn: de
VOC, slavernij, tweede wereldoorlog en “de nieuwe tijd”.

Natuur

Voor natuur werken de kinderen met de methode "NatuNiek". Deze
methode zal er voor zorgen dat het vak natuur zowel een leer- als een doevak
zal worden. De kinderen gaan namelijk naast de kennislessen ook proefjes en/of
testjes doen. Naast de onderwerpen mens, dier en plant ook zal ook het
onderwerp techniek aan bod komen.

Documentatie

Documentatie is een nieuw vak. Tijdens deze les schrijven de kinderen
werkstukjes over een bepaald onderwerp. Zij halen de belangrijkste kenmerken
uit een boekje en aan de hand daarvan schrijven ze dat werkstukje. Dieren is
het onderwerp waaruit de kinderen van groep 6 kunnen kiezen. In de hogere
groepen zullen de onderwerpen worden uitgebreid.

Gym

De Nieuwe Weg heeft een eigen gymzaal waarin onder leiding van meester Jack de gymlessen plaatsvinden. Op maandagochtend en donderdagochtend
vinden voor groep 6 deze lessen plaats.