Groep 5

Groep 5

In groep 5 wordt veel aandacht besteed aan rekenen, taal, spelling en lezen.
Maar ook andere vaardigheden worden aangeleerd. Nieuw voor de kinderen is het
vak geschiedenis. Verder is aardrijkskunde een nieuw vak in groep 5.

Bovendien gaan de kinderen in groep 5 voor het eerst een boekbespreking en
spreekbeurt houden. Hieronder vertellen wij in het kort wat er bij de
verschillende vakgebieden aan bod komt.

Het leesonderwijs in groep 5 komt op verschillende manieren aan bod: begrijpend
lezen en technisch lezen. Voor begrijpend lezen wordt de methode “Lezen in
Beeld” gebruikt. Met de kinderen bespreken we dan, stap voor stap, hoe een
tekst, een gedicht of een verhaal. Ze leren hoe een tekst is opgebouwd, wat
sleutelwoorden zijn en hoe je een tekst kunt samenvatten.