Groep 4

Groep 4

In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan verschillende vakgebieden zoals lezen,
schrijven (de hoofdletters), rekenen en taal. Met rekenen leren de kinderen
sommen tot en met 100 en daarnaast worden ook de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10
aangeleerd.

Nieuwe vakken in groep 4 zijn de rekenmethode, technisch lezen, begrijpend
lezen. Bovendien is dit het jaar waarin kinderen hun Eerste H. Communie kunnen
doen.


Ook staat iedere week op het rooster natuur, verkeer, tekenen, handvaardigheid
en muziek.