Groep 3

Groep 3

In groep 3 beginnen de kinderen met leren lezen. Dit vinden ze erg leuk, maar ook heel spannend. Ze leren dit door spelletjes met letters, voorlezen, flitsen met woorden en letters. De kinderen mogen zelf ook nieuwe woorden maken in hun klikklakboekje, ze lezen woordrijtjes, ze bekijken praatplaten en zoeken woorden met een bepaalde letter. Ze zoeken materialen voor bij de lettermuur.

Behalve het leren lezen zijn de kinderen aan het begin van het schooljaar veel bezig met tellen, de telrij, groepjes maken en getallen splitsen. Dit doen ze veel in een schriftje maar ook doormiddel van spelletjes. En als ze klaar zijn met hun rekenwerk mogen ze een spelletje uit de kast kiezen. En die spelletjes lijken heel veel op de
spelletjes van de kleuters.

Naast taal, lezen en rekenen gaan de kinderen aan de slag met schrijven. Dat is voor hen best nog lastig. Ze mogen ook op het digitale bord schrijven of met een kwast. En dat vinden ze heel erg leuk!

Naast het schrijven in een schrift leren de kinderen hoe ze hun potlood vast moeten houden. Hoe ze moeten zitten op hun stoel en hoe ze tussen door moeten ontspannen. Ontspannen doen ze door middel van liedjes zingen.

Behalve het harde werken kunnen de kinderen spelen tijdens het hoekenwerk.
De kinderen kunnen spelen in de themahoek (camping, dokter, winkel) achter de computer, lezen in de leeshoek, kiezen uit de taal/rekenkast. Stempelen in de schrijfhoek, woorden maken met de magneetletters, krijten op het krijtbord, in de zandtafel, bouwhoek, bouwtafel. Spelen met scheerschuim, knutselwerkje maken.

Er zijn ook dagen dat er verkeer, natuur en muziek wordt gegeven. Twee keer in
de week gaan de kinderen naar de gymzaal en een keer in de week gaan we naar de
speelzaal, waar de kinderen drama krijgen.