Groep 1/2 a

Een dag in groep 1 en 2,

Wat doen de kleuters een dag op school?

De kleuters worden in de klas gebracht en gaan aan het werk aan de tafel in groepjes. De juf zet in de ochtend materiaal klaar. Na het opruimen gaan we samen in de kring zitten. Samen beginnen we de dag, we zingen samen een aantal liedjes. Over de dagen van de week, het weer, de maanden in het jaar…….

Bijvoorbeeld: Maandag naar school, hoi! Dinsdag naar school, hoi! Woensdag naar school maar ’s middags zijn we vrij. Donderdag naar school, hoi! Vrijdag nog een keertje. Zaterdag en zondag zijn we vrij. Vrij om te voetballen, vrij om te fietsen, vrij om te spelen of zomaar wat te nietsn. Maandag gaan we lekker weer naar school want dat is fijn. Leuk om bij je vriendjes in de klas te zijn!

Er zijn twee kinderen die de juf de hele dag mogen helpen, dat zijn de daghulpen. Deze kinderen maken Pom Pom ook wakker en kleden hem aan. Pompom woont bij ons in de klas.

In de kring worden verschillende activiteiten gedaan, bijvoorbeeld taal -en rekenactiviteiten, liedjes/versjes…. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan een thema, bijv. sprookjes, lente, piraten, sinterklaas…… . Of er wordt een onderdeel uit een methode behandeld. We werken met de methode Schatkist (taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling), Ik ben Bas/Bas ga je mee? (woordenschat), Muziek moet je doen (muzikale ontwikkeling), Schrijfdans (fijne motoriek) en Hemel en Aarde (godsdienst).

Na de kringactiviteit gaan de kinderen buitenspelen of bewegen in de speelzaal. Buiten spelen de kinderen in de zandbak, met karren, in het klimrek of spelen ze een spel. In de speelzaal worden verschillende bewegingsonderdelen aangeboden; dans/bewegen op muziek, klimmen/klauteren, spellessen, Muziek moet je doen of Schrijfdans.

In de ochtend gaan we na het bewegen even iets drinken en eten in de kring. De juf leest dan een verhaal voor en de kinderen komen even tot rust.

Na het eten en drinken gaan de kinderen spelen en werken.
De kinderen kiezen zelfstandig van het keuzebord. Op het keuzebord staan allerlei onderdelen waar de kinderen uit kunnen kiezen. Er kan gespeeld worden in de bouwhoek, zandtafel, poppenhoek. De kinderen kunnen verven, krijten, kleien en poppenkast spelen. Ook kan er gekozen worden voor ontwikkelingsmateriaal of constructiemateriaal. Aan de instructietafel zit de juf met een aantal kinderen om een creatieve activiteit aan te bieden of om een ontwikkelingsmateriaal te begeleiden. Ook helpt de juf de kinderen bij het gekozen onderdeel.
Alle kinderen ruimen samen op en gaan in de kring zitten voor een korte activiteit.

Tussen de middag worden de kleuters opgehaald om een boterham te eten bij de overblijf of thuis.

In de middag is het programma hetzelfde als in de ochtend.

De kinderen in groep 1 en 2 hebben zoals u ziet heel erg veel te doen op een dag! Maar vergeet niet dat we op zo’n drukke dag samen veel plezier hebben!