CITO

Aanpassing normering CITO-toetsen

 

In januari/februari en in juni nemen wij Cito-toetsen (leerlingvolgsysteemtoetsen = LVS-toetsen) af bij de leerlingen. Met ingang van 2013-2014 heeft Cito de normering aangepast voor de toetsen Rekenen-Wiskunde, Begrijpend lezen en Spelling. De normering is aangepast, omdat de leerlingen vandaag de dag de LVS-toetsen beter maken dan een aantal jaren geleden. De oude normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de eindtoets ‘opeens’ blijkt dat uw kind gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de update van de normering komt u bij andere toetsen en het schooladvies niet voor verrassingen te staan. Uw kind kan nu niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score. Voor een duidelijk en goed overzicht zijn de normen in het ouderportaal ook toegepast op eerder gemaakte toetsen. Daardoor kunnen de resultaten een ander beeld van uw kind geven dan voorheen.

Voor meer informatie: www.cito.nl > Primair en speciaal onderwijs > Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs > Achtergrondinformatie.