Blazersklas op De Nieuwe Weg

Blazersklas op De Nieuwe Weg

Het groepsgebeuren in de Blazersklas schept een band. Kinderen leren letterlijk luisteren naar elkaar. Musiceren in een orkest is ook nog eens heel erg leuk! De leerlingen zullen op verschillende momenten hun vorderingen laten horen tijdens een concert. Als na het eerste jaar de Blazersklas een succes blijkt te zijn, gaan we het jaar erop ermee door in groep 6 en starten we in groep 5 met een nieuwe blazersklas. De Blazersklas beperkt zich tot groep 5 en 6, maar de kinderen kunnen het instrument verder leren bespelen bij muziekvereniging Pius X.

Voor de Blazersklas is geld nodig. Er moeten instrumenten aangeschaft worden en een docent moet betaald worden. We willen de lessen en de instrumenten gratis maken voor de leerlingen, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen en meedoen. We gaan op verschillende manieren geld inzamelen voor de Blazersklas. We zijn begonnen met de verkoop van de hortensia’s, die wij gekregen hebben van Huub van Leeuwen. De verkoop heeft maar liefst 472 euro opgeleverd! Dit is een prachtige start. Er worden ook via andere kanalen sponsoren gezocht. Wij hebben er zin in om met de Blazersklas te starten! We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Download Blazersklas info.pdf